volgende
vorige

5 De kwelders

De kwelders zijn stukken land achter het wad. Het wad spoelt iedere dag 2 keer helemaal onder water. Bij de kwelders is dat niet zo. De kwelders spoelen iedere dag stukken onder water. Dat zorgt ook weer voor veel verschillende planten. Op de kwelders heb je stukken die hoog liggen en dus maar af en toe onder water stromen, en stukken die bij iedere vloed onder water stromen. Die hoge stukken kun je vergelijken met kleine eilandjes en de lage stukken met brede sloten. Die brede sloten heten slenken.
Op de kwelders leven ook veel dieren. Er leven bijvoorbeeld heel veel meeuwen, de kluut, de grutto, de tureluur, de bonte strandlopers, de kanoet strandloper en de drieteen strandlopers. Er kunnen zo veel vogels leven, omdat er bij iedere vloed weer heel veel voedsel voor de vogels wordt aangespoeld.
Omdat het ene stuk wel en het andere stuk niet zo vaak nat wordt, kunnen er heel veel planten groeien. Een aantal planten die het er goed doen zijn bijvoorbeeld het lams-oor, het melkkruid, de zoutmelde, de zee-alsem, het engels lepelblad en het zee-kraal. Het zeekraal houdt bijvoorbeeld van lekker zout water, het staat dan ook het liefste in de slenken. De andere planten die ik net genoemd heb houden er niet van om steeds weer onder water te staan.
De kwelders komen ook steeds hoger te liggen, want door eb en vloed wordt er steeds een laagje slib "bijgegooid". Als het slib op een gegeven moment zo hoog komt, dat er bijna geen zout meer in de bodem zit, willen het lamsoor e.d. er ook niet meer groeien. Dan beginnen er bomen te groeien en worden de kwelders een bos.

volgende
vorige