volgende
vorige

3 De duinen

Achter de eerste duinenrij ligt een bijzonder gebied. Het is een gebied waar heel erg veel planten groeien. Dat komt doordat het water in de grond daar niet meer zo zout is als op het strand, maar ook weer niet zo zoet als in het binnenland. Op de ene plaats waait het veel, op de andere plaats weer bijna niet. Kortom, een plaats waar veel planten kunnen groeien.

De planten die ik nu ga opnoemen, leven alleen in deze omstandigheden: de blauwe zeedistel, de gevlekte orchis, de duindoorn, het zandblauwtje, de rolklaver, de parnassia, het duizendgulden kruit, de wateraardbei en het rondbladig wintergroen en het moeraswespen orchis.

Ook kun je er korstmossen vinden. Korstmos is wel een vreemde naam, want eigenlijk zijn het geen mossen. Het is een samenwerking van een plant en een schimmel. Die combinatie zorgt ervoor, dat ze hun voedsel uit de lucht kunnen halen. Regenwater en dauw houden ze zo lang mogelijk vast, want ze hebben geen wortels zoals andere planten en mossen.

Omdat er in de duinen meer planten groeien dan op het strand, leven er ook meer dieren. Zo leven er bijvoor-beeld heel erg veel insecten, een aantal soorten vogels en ook sommige zoogdieren heb-ben er hun woonplaats van gemaakt. Zo leeft er bijvoor-beeld de mooie oranjetip vlinder. Ook leven er veel soorten vogels. Bijvoorbeeld de torenvalk, de sperwer, de blauwe kiekendief en de bruine kiekendief. En natuurlijk vind je er konijnen en hazen in overvloed.


volgende
vorige