volgende
vorige


Inleiding

Dat het belangrijk is dat er goed voor kinderen gezorgd wordt, vindt eigenlijk iedereen. Toch zijn er nog altijd landen waar kinderen dingen moeten doen die je pas zou horen te doen als al volwassen bent, zoals werken.

Vroeger, in de negentiende eeuw, moesten kinderen in Nederland al heel jong, vanaf 6 jaar, vaak al 10 uur of langer per dag hard werken om mee te zorgen voor het gezinsinkomen (=dat wat er in een gezin verdiend wordt). Dat gebeurde dan ook vaak nog in ongezonde en onhygiŽnische werkplaatsen en fabrieken. In Nederland zijn er ondertussen wetten gemaakt die een einde maken aan de kinderarbeid en er zijn voor kinderen meer rechten op papier gezet, zodat ook kinderen een beter leven kregen.

In deze scriptie ga ik deze dingen wat beter uitleggen, zoals wat die wetten ongeveer inhouden, en wat de rechten voor de kinderen zijn en wie deze rechten controleert. Voor het geval het nodig is, is er achterin een lijst met moeilijke woorden.


volgende
vorige