volgende
vorige


4 DE KINDERBESCHERMING

In Nederland zijn er veel instellingen die zich bezig houden met de rechten van de kinderen, maar ouders/kinderen gaan niet graag meteen naar een instelling toe. Ook is het niet altijd even makkelijk om te weten welke instelling je het beste kunt kiezen. Er zijn gelukkig mensen die 'dagelijks' rondom het kind zijn dat in problemen zit en mee kunnen helpen met het vinden van oplossingen. B.v. de school, schoolartsen, huisarts, familie, vrienden en buren.

Voor mijn scriptie heb ik één instelling er uit gepikt om wat meer over te vertellen: de Raad voor de Kinderbescherming.

Zoals ik al eerder had verteld heeft ieder kind recht op goede verzorging en opvoeding. De meeste ouders doen erg goed hun best om daar goed voor te zorgen, maar soms gaat er ook wel eens wat mis.

Wat is ondertoezichtstelling?
Als je ouders niet goed voor je zorgen kan dat nare gevolgen voor je hebben. In dat geval kan aan de kinderrechter gevraagd worden of iemand anders voor jou mag zorgen. De kinderrechter doet dat alleen als er is gekeken of het echt nodig is. Dus niet als je voor straf eens een keer een klap krijgt of eens voor straf zonder eten naar bed moet.

De reden dat je onder toezicht gesteld kunt worden kan ook bij jou liggen b.v. als je heel veel spijbelt. Je kunt alleen onder toezicht gesteld worden als je nog geen 18 jaar bent en soms maar voor een korte tijd.

Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze een scheiding aanvragen. De Raad voor de Kinderbescherming gaat dan meezoeken naar de beste oplossing voor de verzorging van de kinderen. Eerst wordt er natuurlijk met de ouders en met de kinderen gesproken.
Er moeten afspraken gemaakt worden over:
* bij wie het kind gaat wonen
* wanneer het kind bij de ander op bezoek gaat
* het geld voor de verzorging van het kind
Als ouders gaan scheiden zijn ze wettelijk voortaan voogd en voogdes.

Als ouders helemaal niet goed voor hun kinderen zorgen en ze hun slechte dingen laten doen, dan gaat de rechter een beter thuis voor de kinderen zoeken. B.v. in een pleeggezin: hier hebben de ouders nog kans om zich te verbeteren. De kinderen kunnen ook naar een kindertehuis gaan (uithuisplaatsing).

Als een kind thuis of op school problemen veroorzaakt door zijn gedrag, dan zoekt de kinderbescherming ook mee naar een plaats waar het kind tijdelijk gaat wonen. B.v. een tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Hierover wordt meer verteld in het volgende hoofdstuk.

De Raad voor de Kinderbescherming is er om te zorgen dat kinderen met dit soort problemen toch een goede opvoeding en verzorging krijgen. Bij de Kinderbescherming werken mensen die er op moeten letten dat iedereen zich aan de wetten en de regels houdt die met elkaar zijn afgesproken. Dat zijn b.v. de Raadsonderzoeker/maatschappelijke werker. Dat is een man of vrouw die geleerd heeft door te luisteren en te praten om de kinderen te helpen bij het vinden van een oplossing voor hun probleem. De Kinderrechter is een rechter die alle wetten en regels kent die met kinderen te maken hebben. De Raad voor de Kinderbescherming werkt in opdracht van het Ministerie van Justitie.


volgende
vorige