rechten

volgende
vorige


3 Rechten

Niet alleen in Nederland wordt er gekeken naar de rechten van het kind, maar over de hele wereld. Om de rechten eens op papier te zetten en ze voor vele landen hetzelfde te laten zijn is er een speciale bijeenkomst geweest van alle landen die bij de V.N. zijn aan gesloten (dus ook Nederland). Dat het noodzakelijk was om eens om de tafel te gaan zitten, komt, omdat er in veel landen al een gebrek is aan de eerste levensbehoeften (nl. eten, drinken en onderdak) en daarbij is ook vaak de veiligheid van mensen en in het bijzonder van kinderen in gevaar, zoals bijv. in (burger-)oorlog of bij rassenhaat of bij geweld zowel buiten als binnen het gezin, het wonen in sloppenwijk, maar ook de verkeers en milieuverontreiniging.

Enkele cijfers (uit 1988):

Tijdens de V.N. vergadering zijn de "de rechten van het kind" afgesproken. Nu komen de 10 belangrijkste rechten:

1) Alle kinderen van elke huidskleur of het nu een jongen of een meisje is, welke taal het ook spreekt, welke godsdienst ze ook hebben, wat hun politieke mening ook is, uit welk land ze ook komen, van wie ze ook zijn, uit welk gezin ze ook komen, ze hebben gelijke rechten op hulp.

2) Elk kind moet bijzondere bescherming krijgen en de mogelijkheid hebben om zich lichamelijk, geestelijk, intellectueel en maatschappelijk op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen in vrijheid. En het moet daarbij ook met respect behandeld worden.

3) Elk kind heeft het recht om vanaf zijn geboorte een naam en een nationaliteit te hebben.

4) Elk kind moet van de voordelen die de sociale zekerheid biedt, kunnen genieten. Elk kind heeft dus ook recht om samen met zijn/haar moeder bijzondere zorg en bescherming te krijgen; zoals voldoende voeding, huis, ontspanning en medische zorg.

5) Gehandicapte kinderen (zowel lichamelijk als geestelijk gehandicapt) hebben recht op speciale behandeling, opvoeding en zorg die voor hen nodig is.

6) Het kind heeft liefde en begrip nodig, zodat het zichzelf kan zijn. Daarvoor is het nodig dat ze opgroeien in een sfeer van liefde en met normen en waarden.

7) Je hebt recht op onderwijs, maar ook recht op voldoende tijd voor spel en ontspanning, zodat je kunt genieten van het leven.

8) Het kind staat voorop als het om het recht op bescherming en hulp gaat.

9) Een kind mag niet verkocht worden, en ook niet verwaardloosd. Er mag niet van een kind geprofiteerd worden, b.v. het te dwingen om te stelen.

10) Een kind moet beschermd worden tegen pesten om geloof of om ras en het hoort op te groeien met respect voor de mdemens, zodat het weet dat je hulp kunt krijgen, vragen of zelf kunt geven.

Deze rechten bevatten heel veel taken en om alles goed en eerlijk te laten verlopen worden mensen gecontroleerd door allerlei instellingen en mensen.


volgende
vorige