vorige


GEBRUIKTE LITERATUUR

Van Dale: "Groot woordeboek der Nederlandse taal", Martinus Nijhof, 's-Gravenhage, 1969.

Mr. A.J.A. de Bie, Mr. C.J..M. Oomen: "Kind van de rekening", Koninklijke Vermande B.V. Lelystad, 1992.

"Waarom kinderbescherming", folder van de Kinderbescherming, Ministerie van Justitie, Nov. 1993.

"Jij... onder toezicht gesteld?", folder van de rechtswinkel Amsterdam, Mei, 1996.

"De taakstraf, maak er wat van!", Ministerie van Justitie, Aug. 1996.

Prof. mr. J.E. Doek, Mr. H.M.A. Drewes: "Jeugdrecht en jeugdbescherming in Nederland", Van Loghum Slaterus, 1984.

"Taakstraffen, stand van zaken, praktijd en resultaten", Ministerie van Justitie, April 1997.


vorige